Пиробатерии

Подреди по

Пиробатерии

Пиробатерията
 
представлява кутия, която може да бъде в квадратна, правоъгълна, кръгла или друга форма.
 
В нея са монтирани множество тръби / шпули / от картон, заредени с единични изстрели с различни
 
пиротехнически ефекти, свързани последователно със закъснителен фитил помежду им.
 
Произвеждат се с един или два запалващи фитила / вторият, от които е резервен /.
 
Забранена е употребата в закрити помещения.
 
Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.
 
 УВЕРЕТЕ СЕ,ЧЕ СТЕ ПОСТАВИЛИ ИЗДЕЛИЕТО
 
В ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НАГОРЕ! 
 
ВИНАГИ ПАЛЕТЕ ВЪРХА НА ФИТИЛА! 
 
НИКОГА НЕ СЕ НАДВЕСВАЙТЕ НАД ИЗДЕЛИЕТО
 
 ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КАТО СТЕ ЗАПАЛИЛИ ФИТИЛА!
 
САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Пиробатериите изстрелват различен брой огнени топки, които при възпламеняване на височина 15-25 метра,

възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Избягвайте препятствия отгоре.

Закрепете изделието здраво върху твърда и равна повърхност,

като задължително осигурите свободно въздушно пространство над и около него.

Отстранете оранжевия предпазител на възпламенителя

и изтеглете възпламенителя / фитила / внимателно и встрани от пиробатерията.

 Стоейки отстрани / никога над кутията/,

запалете края на възпламенителя / фитила /,

след което незабавно се отдалечете

на разстояние не по-малко от 8 метра.

Ако изделието не се запали или има съмнение за неизстреляни заряди,

изчакват се минимум 5 минути,

след което се залива с предварително осигурена вода.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожар.

ВНИМАНИЕ !

 УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ПОСТАВИЛИ ИЗДЕЛИЕТО В ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗСТРЕЛВАНЕ НАГОРЕ  !

 ВИНАГИ ПАЛЕТЕ ВЪРХА НА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЯ !

 НИКОГА НЕ СЕ НАДВЕСВАЙТЕ НАД ИЗДЕЛИЕТО 

ПО ВРЕМЕ И СЛЕД КАТО СТЕ ЗАПАЛИЛИ ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛЯ !