Ракети

Подреди по

Ракети

Ракетите спадат към така наречените самоизстрелващи се фойерверки.
 
Ракетите с пръчки са съставени от корпус/фойерверк/, закрепен за насочваща пръчка.
Пръчката пада обратно на земята,така че е необходимо да съобразите траекторията на изстрелването, за да се избегне възможността тя да падне върху публиката.
Ракетите излитат на различна височина, където се възпламеняват и възпроизвеждат различни звукови и светлинни ефекти.Ракетите с пръчка се изстрелват от тръба, забита здраво и вертикално в земята.
Отстранете защитната  капачка на фитила / ако има такава /.
Запалва се фитила и се отдалечава на безопасното разстояние,указано в инструкцията за употреба на изделието.
Ако изделието не се възпламени, изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода.
Запомнете - Ракетите излитат заедно с пръчката /като техен стабилизатор/.
Забранено е ракетите да се забиват директно в земята или да се държат в ръка, както и употребата им в закрити помещения.
Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.
САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО !