Римски свещи

Подреди по

Римски свещи

Римските свещи представляват цилиндрична тръба от картон, която може да бъде с различен диаметър. Във вътрешността на цилиндъра се монтира изстрелващия заряд, пиротехническият състав, запалващ фитил и закъснители.

След запалване на фитила, съставните елементи биват изстрелвани последователно и произвеждат ефекти на различни интервали.

Калибърът на римските свещи варира от 10 до 75 мм. По-голям от 75мм е опасен, тъй като съществува вероятност от силата на изстрелващия заряд, тръбата да се разруши.

 

Римските свещи изстрелват последователно различен брой огнени топки , които при възпламеняване на различна височина/в зависимост от калибъра/, възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Избягвайте препятствия отгоре!

Закрепете римската свещ вертикално към тръба, прът или друг подобен предмет, забит здраво в земята. Премахнете оранжевия предпазител на възпламенителя. Да не се пали в близост до високи сгради, дървета или подобни такива. Стоейки отстрани, запалете края на възпламенителя и се отдалечете незабавно на не по-малко от посоченото на инструкцията на етикета безопасно разстояние.. Не се препоръчва употребата в близост до лесно запалими предмети.

Забранено е изделията да се държат в ръка, както и употребата в закрити помещения.

 Ако изделието не се възпламени, изчакайте не по-малко от 5 минути , след което залейте с  предварително приготвен съд с вода.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.