Информация пиротехника

Информация пиротехника

Категории фойерверки

Пиротехническите изделия в зависимост от техния вид, употреба, предназначение и степен на опасност, включително ниво на шум, се категоризират от производителя по следния начин: 

 1. фойерверки: 

а) категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради;

 б) категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства;


в) категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средноголяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

 г) категория 4: фойерверки, при използването на които съществува висока степен на опасност, предназначени са за употреба само от лица със специализирани познания (известни като "фойерверки за професионална употреба") и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве;

 1. сценични пиротехнически изделия:

 а) категория Т1: пиротехнически изделия за сценична употреба, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

 б) категория Т2: пиротехнически изделия за сценична употреба, предназначени за използване само от лица със специализирани познания;

 1. други пиротехнически изделия:

 а) категория Р1: пиротехнически изделия, различни от фойерверки, и сценични пиротехнически изделия, при използването на които съществува ниска степен на опасност;

 •  б) категория Р2: пиротехнически изделия, различни от фойерверки, и сценични пиротехнически изделия, които могат да се използват само от лица със специализирани познания.

Пиротехнически  Категории

 

 

Категория – 1:

 

 1. Конфети – играчки
 2. Бенгалски огън /Искрящи свещи/
 3. Малки факлички
 4. Фонтани и искрящи свещи за торта
 5. Парти-артикули с пиротехнически ефект
 6. Капси, пукащи пръчици, гърмящи конци, пукащи топчета, пукащи хапчета, гърмящи цилиндри, кибритчета

 

Категория – 2:

 

 1. Пиратки /Звуково-светлинни петарди/ от всички форми и размери
 2. Фонтани, вулкани и водопади
 3. Китайски колела, огнени въртележки и слънца
 4. Кракери
 5. Димки
 6. Факли с пиротехнически състав, портфайъри, фалшфейери
 7. Играчки с вграден пироелемент, възпроизвеждащ димен, звуков или реактивен задвижващ ефект за употреба на открито – самолети, огнени цветя, пчелички, бръмбари, змии...
 8. Картечници от пиратки
 9. Пиротехнически сигнални средства за газ-сигнално оръжие и морска аварийна сигнализация с калибър до 25 мм.
 10. Римски свещи, единични изстрели /сингълшот/ с калибър до 30 мм.
 11. Пиробатерии с калибър до 30 мм. и брой на изстрелите до15 при този калибър; свирещи пиробатерии „катюши” с калибър до 10 мм. и брой на изстрелите до 200 при този калибър
 12. Ракети без стабилизатор на полета; ракети със стабилизираща летва и диаметър на корпуса до 50 мм.; НЛО (UFO) – жирандоли
 13. Сферични и цилиндрични звездни /салютни, водни, дневни/ снаряди и мини /фойертопф/ с калибър до 50мм.; опаковани комплекти звездни снаряди с мортира за презареждане с калибър до 50 мм.

 

 

Категория – 3:

 

 1. Римски свещи, единични изстрели /сингълшот/ с калибър до 30 мм.
 2. Пиробатерии и „файнъл бокс” с калибър до 35 мм. и брой на изстрелите от 16 до 200 при този калибър; пиробатерии с калибър от 36мм. до 50 мм. и брой на изстрелите до 50 при този калибър
 3. Сферични и цилиндрични звездни /салютни, водни, дневни/ снаряди и мини /фойертопф/ с калибър от 51мм. до 65мм.
 4. Ракети със стабилизираща летва и диаметър на корпуса над 50 мм.

 

 

Категория – 4:

 

 1. Римски свещи, единични изстрели /сингълшот/ с калибър над 66 мм.
 2. Пиробатерии и „файнъл бокс” с калибър до 35 мм. и брой на изстрелите над 200 при този калибър; пиробатерии с калибър над 36мм. и брой на изстрелите над 50 при този калибър
 3. Сферични и цилиндрични звездни /салютни, водни, дневни/ снаряди и мини /фойертопф/ с калибър над 66 мм.

 

 

Категория – Т1:

 

 1. Сценични гейзери, фонтани и водопади с външен диаметър на цилиндричната шпула до 50 мм.; сценични вулкани с височина на конуса до 200 мм.
 2. Сценични димки
 3. Сценични пироблицове, светкавици, пиротехнически огньове и гръмчета /петарди/ за сцена
 4. Сценични колела, въртележки и слънца
 5. Електрически конфети с пиротехнически изхвърлящ заряд
 6. Сценични ракети на корда /лайн рокет, метеоритна диря/
 7. Магическа хартия и памук

 

Категория – Т2:

 

 1. Сценични гейзери, фонтани и водопади с външен диаметър на цилиндричната шпула над 50 мм.; сценични вулкани с височина на конуса над 200 мм.
 2. Сценични мини и единични изстрели /сингълшот/ за употреба на открити и закрити сцени и в зала.

 

 

Категория – Р1:

 

 1. Електрически запалки
 2. Фитили, свързващи системи от фитили, „зелен” фитил, стопин

 

 

Категория – Р2:

 

 1. Закъснителни елементи, огнепроводни шнурове /таймфюз/
 2. Специални ел. запалки
 3. Специални пироизделия за имитационни ефекти в театъра, киното и телевизията
 4. Пиротехнически сигнални средства за газ-сигнално оръжие и морска аварийна сигнализация с калибър над 25 мм.